Sự kiện Beeschool

BEE SPELLING CONTEST 2018

 • 02/12/2018 14:00- 17:00
 • Hội trường Hàng Không
 • 196 Nguyễn Sơn- Long Biên- Hà Nội
 • 0
14:00- 17:00 12 02/12/2018

BeeSchool Storytelling 2018

 • 16/09/2018 15:00-18:00
 • Young hit - Young beat
 • Tầng 2, Tòa Nhà Mipec, Long Biên, Hà Nội
 • 0
15:00-18:00 09 16/09/2018

Amazing Summer 2018

 • 25/06/2018 7:30-17:30
 • Khu Trải nghiệm Vạn An
 • Vạn An, Thanh Trì, Hà Nội
 • 250.000
7:30-17:30 06 25/06/2018

Hello Summer 2018

 • 22/05/2018 7:00-18:00
 • Công viên Bách Thảo
 • Quận Ba Đình, Hà Nội
 • 80.000
7:00-18:00 05 22/05/2018