BeeSchool Việt Hưng

  • Add:    Số 2, Lô BT3, KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
  • Email:  Hello.BeeSchool@gmail.com
  • Tel:       0243. 657. 7215

BeeSchool Ngọc Lâm

  • Add:    111 Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
  • Email:  BeeSchool.NgocLam@gmail.com
  • Tel:       0243.216.1211

BeeSchool Cầu Giấy

  • Add:    Số 44 Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Email:  BeeSchool.CauGiay@gmail.com
  • Tel:      0246.651.8947

[google_maps id=”798″]


 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Hello.BeeSchool@gmail.com