Lớp đang tuyển sinh

Để xem nội dung khóa học đang tuyển sinh. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

lớp học
Medi Bee 7 (7-8 tuổi) Thứ 7 - CN 10h10 - 11h40 KiKi - Max 3,3 triệu/36h Liên hệ KĐT Việt Hưng, Hà Nội Đăng kí học thử
Medi Bee 1 (7-9 tuổi) Thứ 3 - Thứ 6 17h45 - 19h15 Fairy-Alex 3,3 triệu/36h Liên hệ Ngọc Lâm, Hà Nội Đăng kí học thử
Little Bee 2 (6-7 tuổi) Thứ 7 - CN 17h45 - 19h15 Kimmy - Pi 3,3 triệu/36h Liên hệ Hòn Gai, Hạ Long Đăng kí học thử
TinyBee 6 (3-4 tuổi) Thứ 5 - CN Thứ 5: 19h20 - 20h50, CN: 10h - 11h30 Kate 3,3 triệu/36h Liên Hệ KĐT Việt Hưng, Hà Nội Đăng kí học thử