Lịch học trung tâm

Để xem nội dung khóa học sắp khai giảng. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Lớp khai giảng
MediBee 7 Tháng 5 Thứ 5 - CN 19h30 -21h00 3.3tr/36h Liên hệ Hòn Gai, Hạ Long Đăng kí học thử
LittleBee 11 Tháng 5 Thứ 7 - Thứ CN 10h45 - 11h15 3.3 triệu/36h Liên hệ Hòn Gai, Hạ Long Đăng kí học thử
Little Bee 7 Tháng 5 Thứ 3 - Thứ 6 19h20 - 21h50 3.3 triệu/36h Liên hệ KĐT Việt Hưng, Hà Nội Đăng kí học thử
Tiny Bee 5 Tháng 5 Thứ 4 - Thứ 7 19h30 - 21h00 3.3 triệu/36h Liên hệ Ngọc Lâm, Hà Nội Đăng kí học thử
Little Bee 3 Tháng 5 Thứ 4 - Thứ 7 19h30 - 21h00 3.3 triệu/36h Liên hệ Ngọc Lâm, Hà Nội Đăng kí học thử
TinyBee 10 Tháng 5 Thứ 7 - Thứ CN 8h00 - 9h30 3.3 triệu/36h Liên hệ Hòn Gai, Hạ Long Đăng kí học thử